Kanal İstanbul’un Mühendisliği

Kanal İstanbul yapısal olarak ne tür teknik sorunları içeriyor ve proje fikri neden kaos üretmeye yazgılı?

Kanal İstanbul Proje, bir seçim vaadi olarak ilk kez ortaya atıldığı 2011 yılından bu yana pek çok yönüyle ele alındı. Denizcilik, depremsellik, iklim ve çevre, şehir planlama, trafik ve ulaşım, kültürel ve doğal varlıklar gibi genel başlıklarda pek çok incelemeye konu oldu. Verilere ve bilimsel yöntemlere dayalı değerlendirmelerin istisnasız tamamında, Kanal İstanbul’un inşa edilmesi halinde kente, çevreye, canlı yaşamına birçok yönden olumsuz etkileri olacağı ortaya kondu. Bilim insanları ve uzmanlar kamusal sorumlulukları gereği açık kimlikleri ile her platformda, projenin sakıncaları hakkında çekincelerini dile getirmeye devam ediyor.

Daha ayrıntılı bilgi için
lütfen yandaki kitapçığa
göz atın.

Projenin mühendislik yönü üzerine en kapsamlı araştırmaları yapan ve değerlendirmelerini açık kaynaklar üzerinden kamuyla paylaşan Araştırmacı/Yazar, Yüksek Mühendis Mehmet Necat Özgür’ün çalışmaları da, diğer araştırma sonuçlarıyla tutarlı biçimde, projenin yol açacağı sorunlara işaret ediyor. Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan ÇED raporunu derinlemesine inceleyen Özgür, rapordaki tutarsızlık, çelişki ve açmazlar konusunda kamuyu bilgilendiriyor.

Özgür’ün, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından yayımlanan “Kanal İstanbul’un Söz Edilmeyen Mühendislik Boyutları” başlıklı raporu bu bakımdan önemli bir kaynak.

Daha ayrıntılı bilgi için
lütfen yandaki rapora
göz atın.

Ayrıca Özgür’ün raporuna dayandırdığı aynı başlıklı sunumuna da aşağıdan erişilebilir.

G-MFN8KMLPBT