BBC Türkçe

Video Haberler

BBC Türkçe | Kanal İstanbul Nedir?

Kanal İstanbul için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmasıyla hükümet Kanal’ın inşası konusunda baskılarını arttırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise projeye karşı çalışıyor. Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “en büyük hayalim” dediği ve karşı çıkanların “İstanbul’a ihanet” olarak gördüğü bir proje.

BBC Türkçe’nin Kanal İstanbul hakkında hazırladığı video İstanbul’dan geçmişe yapay bir kanal kurma fikrinin gelişimi aktarılmakta ve genel olarak Kanal İstanbul projesinin tam olarak ne olduğu anlatılmaktadır.

Haber-Video: Mahmut Hamsici, Ege Tatlıcı
Grafik Tasarımcı: Mesut Ersöz

BBC Türkçe | Kanal İstanbul’un Çevreye Etkisi Ne Olacak?

BBC Türkçe’nin hazırladığı Kanal İstanbul’la ilgili video serisinin bu bölümünde, projenin çevreye olası etkileri ele alınıyor.

Videoda proje; tatlı su kaynakları, Marmara denizi, yeşil alanlar, hafriyat sorunu, yeni şehir alanları, deprem, iklim ve yaban hayat gibi alt başlıklar üzerinden inceleniyor. Marmara Üniversitesi Siyasal Böilgiler Fakültesi Öğrteim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan ile İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odasu İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu’nun görüşlerine de yer veriliyor. Ayrıca projenin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporu da ayrıntılı olarak inceleniyor.

Haber-Video: Mahmut Hamsici, Ege Tatlıcı
Grafik tasarım: Mesut Ersöz

BBC Türkçe | Kanal İstanbul Marmara Denizi’ndeki Müsilajı Nasıl Etkileyecek?

Marmara Denizi son dönemde denizin hem yüzeyini hem de dibini kaplayarak ekosistemi ciddi şekilde tehdit eden müsilaj sorunu ile gündemde. Müsilajın oluşumunu etkileyen faktörler arasında sudaki azot ve fosfor yükü, denize yeterince arıtılmadan deşarj edilen atık sular, boğazlardan gelen akıntılar ve iklim değişikliği yer alıyor.

İlk olarak 2011 yılında gündeme gelen Kanal İstanbul projesinin hayata geçmesi halinde Marmara Denizi’ndeki azot fosfor yükünün ve denizdeki akıntıların etkileneceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu durum Marmara Denizi’nin kaderini telafi edilemez şekilde değiştirebilir.

Çevre Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve Deniz Bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam ile Marmara Denizi’deki müsilajı ve Kanal İstanbul projesinin mevcut duruma olası etkilerini konuşuldu.

Haber & Video: Mesut Ersöz, Neyran Elden

BBC Türkçe | Kanal İstanbul’un Montrö ve Boğaz Güvenliğine Etkisi Ne Olacak?

Hükümetin hayata geçirmek istediği Kanal İstanbul projesi, Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve boğaz güvenliği açısından da tartışılıyor. Projenin Montreux anlaşmasını etkikeyip etkilemeyeceği ve boğaz güvenliği açısından doğuracağı olası sonuçlara dair tartışmalar iç içe geçmiş durumda.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan, İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mensur Akgün ve eski Deniz Harp Okulu Komutanı Türker Ertürk, videoda görüşlerine yer verilen isimler arasında yer alıyor.

Video-Haber: Ege Tatlıcı, Mahmut Hamsici
Grafik: Mesut Ersöz

G-MFN8KMLPBT