Haziran ayında İstanbul’un gündemi Marmara Denizi kıyılarında görülen deniz salyası ve Kanal İstanbul tartışmaları oldu.

Katılımcıların %39.2’si Marmara Denizi kıyılarında görülen deniz salyasının, %30.8’i Kanal İstanbul tartışmalarının Haziran ayında İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti.

 

İstanbulluların yalnızca %25.2’si Kanal İstanbul’u desteklediğini belirtti.

Katılımcıların yalnızca %25.2’si Kanal İstanbul’u desteklediğini belirtirken, %57.8’i desteklemediğini, %17’si ise kararsız olduğunu belirtti.

 

Katılımcıların %71.7’si, Kanal İstanbul’un yapılmasına İstanbulluların karar vermesi gerektiğini belirtiyor.

Katılımcıların %71.7’si Kanal İstanbul’un yapılmasına İstanbulluların karar vermesi gerektiğini belirtirken, %14.1’i bu fikre katılmadığını, %14.2’si ise fikri olmadığını belirtti.

Katılımcıların %51.4’ü Kanal İstanbul’un yapımı ile istihdamda artış olmayacağını, %30’u istihdamda artış olacağını, %18.6’sı ise fikrinin olmadığını belirtti.

Katılımcıların %27.9’u Kanal İstanbul yapıldığında İstanbul Boğazı’nın daha güvenli hâle geleceğini belirtirken, %56’sı bu fikre katılmadığını, %16.1’i ise fikri olmadığını belirtti.

 

Katılımcıların %76.6’sı İstanbul’un Kanal İstanbul’dan daha öncelikli sorunlarının olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların %76.6’sı İstanbul’un Kanal İstanbul’dan daha öncelikli sorunlarının olduğunu belirtirken, %8.8’i bu fikre katılmadığını, %14.6’sı ise bu konuda fikrinin olmadığını belirtti.

 

 

 

 

İstanbullular, Kanal İstanbul’a harcanması planlanan bütçenin sosyal yardım ve depremle mücadeleye ayrılması gerektiğini düşünüyor.

 

 

 

Katılımcıların %62.7’si Kanal İstanbul projesi ile maddi kaynakların israf edileceğini düşünüyor.

Katılımcıların %62.7’si Kanal İstanbul ile maddi kaynakların israf edileceğini düşünürken, %22’si israf edilmeyeceğini, %15.3’ü ise fikrinin olmadığını belirtti.

Katılımcıların %65’i Kanal İstanbul’un yapılmasıyla doğanın tahrip olacağını düşünürken, %18.7’si tahrip olmayacağını, %16.3’ü ise fikrinin olmadığını belirtti.

Erkek katılımcıların, kadın katılımcılardan daha fazla Kanal İstanbul’a karşı daha olumsuz tutuma sahip olduğu görüldü.

 

Katılımcıların %56.5’i Kanal İstanbul projesinin finansmanının, geçiş garantisi yoluyla sağlanmasını onaylamadığını belirtti.

Katılımcıların %56.5’i Kanal İstanbul projesinin finansmanının geçiş garantisi yoluyla sağlanmasını onaylamadığını belirtirken, %26’sı fikrinin olmadığını, %17.5’i ise bu yöntemi onayladığını belirtti.

 

kaynak: İstanbul Barometresi, Haziran 2021, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) 

G-MFN8KMLPBT