KANAL İSTANBUL ÇALIŞTAYI

Eşsiz coğrafi konuma, görkemli tarihi geçmişe, zengin doğal kaynaklara, önemli bir kültürel ve ekonomik potansiyele sahip olan İstanbul, ülkemizin ve dünyanın önde gelen şehirlerinden birisidir.

Doğu ve Batının buluşma ve kaynaşma noktası olan İstanbul, farklı uygarlıkların tarih boyunca oluşturduğu kültürel birikim ile renklenen bir uygarlıklar sentezine sahiptir. Stratejik ve coğrafi konumu ile kültürel bağlantıları nedeniyle İstanbul üzerindeki sosyo-ekonomik gelişmeler hem uluslararası, bölgesel ve yerel ölçekte hem de doğal, ekonomik, sosyal ve mekânsal boyutlarda etki etmektedir.

Böylesine ayrıcalıklı bir coğrafyaya, tarihi ve kültürel birikime ve eşsiz doğal güzelliklere sahip olan İstanbul’un bu değerleri, maruz kaldığı gelişme baskısı, plansız gelişmeler, sonuçları yeterince araştırılmamış katılımcı yöntemler kullanılmadan üretilmiş büyük ölçekli yatırımlar nedeniyle olumsuz etki altında kalmıştır.

İBB Başkanı Sn. Ekrem İMAMOĞLU’nun Konuşması

2011 yılında “Çılgın Proje” olarak tanıtılan Kanal İstanbul Projesi de İstanbul’u her boyutuyla önemli ölçüde etkileyecek büyük ölçekli yatırımlardan bir tanesidir. Böylesine bir projenin bilim insanları ve kamuoyu tarafından tartışılmadan hayata geçirilmesinin son derece olumsuz sonuçlar ortaya koyabileceği öngörülebilir.

Kanal İstanbul Projesini her boyutuyla tartışmak, olası etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılacak çalıştayda Kanal İstanbul’un ekonomik, güvenlik, stratejik ve mekânsal planlama, ulaşım, çevresel, hukuki, afet riski ve depremsellik ve sosyal boyutları tartışmaya açılacak, olası etkileri bilim insanları, ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulacak masalarda halka açık bir şekilde değerlendirilecektir. Çalıştay sonucunda oluşturulacak sonuç bildirgesi ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara iletilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

08.30-09.00

KAYIT

09.00-09.15

AÇILIŞ

09.10-09.45

Sunum: “Kanal İstanbul’un Dünü Bugünü”
Gürkan AKGÜN
İBB, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

09.45-10.15

İBB Başkanı Sn. Ekrem İMAMOĞLU’nun Konuşması

10.15-10.30

ARA

Katılımcıların üzerine tıklayarak videolarına erişebilirsiniz.

12.30-14.00

ARA

Katılımcıların üzerine tıklayarak videolarına erişebilirsiniz.

16.00 – 16.30

ARA

16.30 – 17.30

MODERATÖR SUNUMLARI VE DEĞERLENDİRME

17.30 – 19.00

FORUM

19.00 – 19.30

KAPANIŞ KONUŞMASI
Dr. Mehmet ÇAKILCIOĞLU
İBB, Genel Sekreter Yardımcısı

VİDEO

AÇILIŞ

SUNUM: Kanal İstanbul’un Dünü Bugünü

Gürkan AKGÜN
İBB, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Ekrem İMAMOĞLU

İBB Başkanı

KANAL İSTANBUL HAKKINDA FİKRİNİ SÖYLE

G-MFN8KMLPBT