Çizimlerle Kanal İstanbul

Kanal İstanbul’un depremsel etkileri

Bilimsel çalışmalar, İstanbul ve çevresinin önümüzdeki 30 yılda 7.0 ve daha büyük bir depremle karşılaşma olasılığının %65’e ulaştığını ve her yıl bu tehlikenin %2,5 arttığını gösteriyor. Diğer taraftan yakın zamanda İBB tarafından yapılan saha çalışmasıyla İstanbul’un yapı stokunun, 2018’de yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlardan 2.5 kat daha kötü durumda olduğu anlaşıldı.

Kuzey Anadolu Fay Hattına yakınlığı ve sıvılaşma riski yüksek zayıf bir zeminde yer seçmesi nedeniyle Kanal İstanbul’un, buraya yerleştirilecek 2 milyon ilave nüfus ile İstanbul’un depremsel kırılganlığını artırması bekleniyor. Ayrıca İstanbul’un en büyük yerleşim çekirdeğinin yapay bir ada’ya hapsedilecek olması, olası bir deprem ânı ve sonrasında afet alanına müdahale imkanını da lojistik olarak güçleştirecek. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan İstanbul’un böyle bir afetten sonra alacağı hasar tüm ülkeyi derinden etkileyecek. Sonuçta deprem konusunda bir risk değerlendirmesi, yapı stokunun yenilenmesi hususunu kapsamı dışında bırakarak Kanal İstanbul gibi bir proje fikrini gerçekleştirmeye odaklanması önemli bir açmaz.

Bu çizimi farklı sosyal medya hesaplarınızda paylaşmak için aşağıdaki galeriyi kullanabilirsiniz.

G-MFN8KMLPBT