Çizimlerle Kanal İstanbul

Kanal İstanbul’un maliyeti / onun yerine yapılabilecek alternatif yatırımlar

Projenin gerçekte ne kadara mal olacağını, kamuyla açıkça paylaşılan bir fizibilite raporu bulunmadığı için tahmin etmek kolay değil. Ancak ÇED raporu ile farklı ölçeklerdeki mekansal planlar, nasıl bir müdahalenin murat edildiği hakkında bir fikir veriyor. Sonuçta en iyimser tahminler bile, sosyal ve çevresel maliyetler hariç, yalnızca doğrudan yatırımların 65 milyar dolarlık bir kaynak gerektireceği yönünde ortaklaşıyor. Zaten merkezi yönetim temsilcilerinin de Cannes’daki bir emlak fuarında bu rakamı açıkça telaffuz ettiği görüldü. Panama Kanalı genişletme inşaatı birim maliyetleri baz alınarak yapılan bir çalışmada Kanal İstanbul’un 61,4 milyar dolara mal olacağı hesabı da bu durumu destekliyor.

Ülkenin işsizlik, eğitim, sağlık, barınma, sağlıklı gıdaya erişim gibi ekonomik önceliklerine rağmen, kaynakların hiçbir katma değer üretme potansiyeli bulunmayan bir gayrimenkul projesine aktarılması önemli bir önceliklendirme sorunu olarak karşımıza çıkıyor.

Bu çizimi farklı sosyal medya hesaplarınızda paylaşmak için aşağıdaki galeriyi kullanabilirsiniz.

G-MFN8KMLPBT