Kanal Güzergâhında Görkemli Bir Dünya Mirası:
Yarımburgaz Mağaraları

Yakındoğu ve Avrupa’nın da en eski buluntu yerlerinden biri durumunda olan Yarımburgaz Mağarası, Türkiye’de insanla ilgili bilinen en eski buluntuların tabakalanmış olarak vermesi açısından büyük öneme sahiptir. Arkeolojik yaş belirleme yöntemlerine göre buradaki tabakalar günümüzden 130.000 yıl öncesine tarihlenmekte olup, elde edilen bazı veriler bu tarihin 300.000 yıl öncesine kadar inebileceğine işaret etmektedir. Beş farklı kültür dönemi saptanmış olan Yarımburgaz Mağaraları Küçükçekmece Gölü ve Çevresi ile birlikte 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak belirlenmiştir.

Yarımburgaz Mağaralarını daha detaylı incelemek için aşağıdaki butona tıklayınız.

G-MFN8KMLPBT