Kanal İstanbul‘un Marmara Denizi’ne Etkileri

Kanal İstanbul Marmara’yı nasıl ölü bir deniz haline getirecek ve bölgede yaşamak insanlar için nasıl zor hale gelecek?

10-11 Ağustos 2021 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, İstanbul Planlama Ajansı Vizyon 2050 Ofisi ve Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü iş birliğinde, ‘Yaşamın Kıyısında Bir Deniz’ başlığıyla Marmara Denizi Zirvesi düzenlendi.

Daha ayrıntılı bilgi için
lütfen yandaki kitapçığa
göz atın.

Açılış ve kapanış oturumları haricinde farklı temalarda gerçekleştirilen 5 oturumdan biri de Marmara Denizi ve Kanal İstanbul’du. Cevahir Efe Akçelik moderatörlüğünde Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam ve Prof. Dr. Derin Orhon’un konuşmacı olarak katıldığı çevrimiçi toplantı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nın yapısı hakkında yapılan genel bilgilendirmelerle başladı. Ardından, Kanal İstanbul’un inşa edilmesi halinde İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’ne vereceği geriye döndürülemez zararlara dikkat çekildi. Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporundan alıntılarla projenin iç tutarsızlıkları ve çelişkileri değerlendirildi. Konuşmacıların oturum sırasında yaptıkları değerlendirmeler, argümanların aslına sadık kalınarak, serbest bir yorumlama ile yeniden düzenlendi. Bu bakımdan bu kitapçıkta yer alan metin, ilgili oturumdan farklı bir akışa sahip. Ayrıca okuyucunun metinle ilişkisini desteklemek için çeşitli görseller kullanıldı.

Marmara Denizi Zirvesi
içeriğine erişmek için
yandaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Marmara Denizi Zirvesi | Marmara Denizi ve Kanal İstanbul başlıklı yayını aşağıdaki videodan takip edebilirsiniz.

G-MFN8KMLPBT