Çizimlerle Kanal İstanbul

Kanal İstanbul’u çizimlerle anlamak mümkün mü?

Gelecek nesilleri devasa bir borç yükü altında bırakma pahasına, küçük bir azınlığa sermaye transferini amaçlayan bir gayrimenkul girişimi olarak kurgulanan Kanal İstanbul’a, ortaya ilk atıldığı günden bu yana bilim insanları, uzmanlar, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve yurttaşların karşı çıktığı görüldü. Yapılan istisnasız bütün bilimsel çalışmalar, bu proje fikrinin hayata geçirilmesi halinde; ekonomik, sosyal ve çevresel felaketlere yol açacağı konusunda ortaklaştı. Ayrıca bugüne kadar bağımsız kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı saha araştırmalarında da yurttaşların çok önemli bir çoğunluğunun bu proje fikrine karşı olduğu görüldü.

Halen yürürlükte olan mekânsal plan hükümlerine açıkça aykırlıklar taşıyan Kanal İstanbul, İstanbul’un sosyal ve doğal eşiklerini aşarak kenti yaşanamaz hale getirecek mekansal müdahaleler öneriyor. Yöre sakini yüzbinlerce insanı yerinden edecek kazı ve inşaat çalışmaları sırasında kültürel mirasın tahrip edileceği görülüyor. Mevcut tarım topraklarını, içme suyu barajlarını, ormanlık ve mera alanlarını yok edecek olan girişim, Marmara’dan Akdeniz’e kadar uzanan bir deniz kirliliğine de neden olacak uygulamalar öneriyor. Deprem riski altında olan İstanbul’un bu devasa mekansal müdahale sonrasında kırılganlığının artması ise kaçınılmaz.

Kanal İstanbul’un neden olacağı yıkımı daha görünür kılmak için hazırlanan aşağıdaki kitapçıkta 10 farklı senaryo incelendi.

Daha ayrıntılı bilgi için
lütfen yandaki kitapçığa
göz atın.

G-MFN8KMLPBT